Záhradná architektúra


      DIZAJN & REAL vám ponúka komplexné služby v oblasti záhradnej architektúry nielen pri návrhu a vypracovaní projektovej dokumentácie záhradných a sadovníckych úprav ale i odborné poradenstvo pre starostlivosť o okrasné stromy a obnovu parkov.

       Rozsah služieb, ktoré vám ponúka DIZAJN & REAL v oblasti záhradnej architektúry:

• dizajn nových parkov a záhrad – projekt, vizualizácia, 3D návrhy

• realizácia výsadby zelene a rastlinných porastov

• zakladanie intenzívnych a extenzívnych trávnikov

• analýza existujúceho stavu zelene s návrhom jej obnovy

• poradenstvo pri riešení konkrétnych problémov so zeleňou

• poradenstvo a realizácia sadovníckych úprav pri správe a údržbe verejných parkov

• tvorba plánov zelene, kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie verejných parkov

• bežná a mimoriadna údržba zelene - kosenie, ošetrovanie a opiľovanie stromov, vyžínanie náletovej zelene, štiepkovanie s následným zhodnotením získanej biomasy, mulčovanie a prevzdušňovanie trávnikov

• návrh a realizácia automatického závlahového systému

• zazimovanie a údržba závlahových systémov

• realizácia terénnych úprav a drobnej záhradnej architektúry – altánky, pergoly, krb či záhradný gril, chodníky z kameňa a dreva, prvky pre deti a oddych – lavičky, pieskoviská, šmýkačky, preliezačky, osadenie solitérov...

• návrh a realizácia kompostovísk, skleníkov, jazierok a skaliek

• výsadba hrobových miest

        S rovnakou starostlivosťou a pozornosťou navrhujeme všetky prvky súvisiace so záhradou, ako sú bazény, dlažba, osvetlenie a nábytok.

        Kvalita prevedených prác je samozrejmosťou, takisto ako bezplatná výmena neujatých drevín, či výchovný rez v prvom roku. My vám ponúkame niečo viac - korektný a individuálny prístup, originálny rukopis... V spolupráci s externými umelcami, sochármi – Mgr. art. Martinom Navrátilom a Mgr. art. Miroslavom Pallom vnesieme do vašej záhrady nielen zeleň, ale i originalitu v podobe inštalácie záhradnej sochy z kameňa, kovu, či dreva...