Elektroinštalačné práce


       DIZAJN & REAL ponúka komplexný sortiment služieb v oblasti elektroinštalácií, od vypracovania projektovej dokumentácie, cez realizáciu elektroinštalačných prác, až po odborné prehliadky a skúšky - revízne správy.

       Projekt elektroinštalácií obsahuje - základné údaje o objekte, súpis použitých elektrospotrebičov a ich príkon, celkový predpokladaný príkon a súdobosť (pravdepodobnosť s akou budú elektrospotrebiče spustené súčasne), na základe predpokladaného príkonu návrh prierezu prípojky a jej istenie domovou poistkou, návrh prierezu hlavného domového vedenia, návrh použitia napäťovej sústavy (v starom objekte TNC, v nových objektoch TNS), návrh riešenia ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím (prúdový chránič), určenie stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie a spôsobu jej merania, určenie ochrany proti skratu a preťaženiu (návrh ističov), určenie ochrany proti prepätiu, určenie ochrany objektu pred atmosferickým výbojom (blesk), určenie druhu prostredia, popis riešenia elektroinštalácie (svetelné, zásuvkové, dátové a iné obvody – ich počet a istenie) a súpis použitého materiálu. Všetky projekty sú vypracovávané podľa platných technických noriem STN EN.

  Realizujeme kompletné elektroinštalácie rodinných domov, administratívnych budov, nebytových priestorov, vonkajšie elektroinštalácie vrátane prípojok NN, kompletné rekonštrukcie, opravy a výmena elektrických rozvodov domov a bytov, dodávka a montáž interiérových i exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, senzorov, snímačov, videovrátnikov a domácich telefónov, inteligentné elektroinštalácie určené predovšetkým pre spínanie, stmievanie, meranie, reguláciu a sledovanie stavov v objektoch. V portfóliu firmy je i montáž a opravy bleskozvodov, inštalácia výpočtovej techniky, komplexné zabezpečenie MaR (meranie a regulácia) pre technické zariadenia budov, protimrazová ochrana potrubí, úžľabí a spevnených plôch, realizácia telekomunikačných a televíznych rozvodov, montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov.

         Vypracujeme revízne správy, realizujeme odborné prehliadky a skúšky.

        Všetci pracovníci sú pravidelne odborne školení tak, aby prevádzané práce boli na vysokej kvalitatívnej a odbornej úrovni.